Văn bản pháp luật
Tin tức bất động sản

LUẬT Kinh doanh bất động sản 2014

Cập nhật: Ngày 05-04-2018
LUẬT  Kinh doanh bất động sản 2014
LUẬT Kinh doanh bất động sản 2014

LUẬT đất đai 2013

Cập nhật: Ngày 06-04-2018
LUẬT  đất đai 2013
Tăng thời hạn 30 năm giao đất nông nghiệp Cuối tháng 11 vừa qua, Quốc hội đã ban hành Luật Đất đai 2013 với nhiều điểm mới so với Luật Đất đai ...

LUẬT NHÀ Ở 2014

Cập nhật: Ngày 06-04-2018
LUẬT NHÀ Ở 2014
Từ ngày 01/07/2015, tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định Luật nhà ở 2014.
Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng
Thông tư số: 03/2017/TT-BXD ngày 16 tháng 3 năm 2017 hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.
Văn bản mới Thông tư sửa đổi, bổ sung các khoản của quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông. 2018? (Hiệu lực: 15/04/2018)
Văn bản mới Thông tư sửa đổi, bổ sung các khoản của quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông. 2018? (Hiệu lực: 15/04/2018)
Quyết định số 74/2017/QĐ-UBND Ban hành bảng Đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Ngày 04 tháng 12 năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 74/2017/QĐ-UBND Ban hành bảng Đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi ...
Quyết định số18/2018/QĐ-TTg hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội
Ngày 02 tháng 04 năm 2018, Thủ Tường Chính Phủ ban hành Quyết định số: 18/2018/QĐ-TTg về hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách ...
Thông tư số 07/2015/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng
Ngày 25 tháng 06 năm 2015, Ngân hàng nhà nước ban hành Thông tư số: 07/2015/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng:
Năm 2018 Doanh nghiệp mới thành lập có bắt buộc phải đặt in hóa đơn
Công ty em mới thành lập từ tháng 6/2017. Chưa phát sinh doanh thu, không có hoạt động gì thì có bắt buộc phải đặt in hóa đơn không. Luật ...
Mua hàng không lấy hóa đơn khi vận chuyển có bị cơ quan chức năng tịch thu không?
Em có hỏi mua máy sản xuất gỗ công nghiệp, bên bán không đòi hỏi bắt buộc xuất hóa đơn. Vì em mua hàng đứng tên cá nhân của em, ...
Thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền trả cho cá nhân mà công ty ký hợp đồng dịch vụ chứ không phải hợp đồng lao động ?
Kính gửi luật sư,luật sư cho em hỏi, công ty em có ký hợp đồng dịch vụ thuê cá nhân làm công việc báo cáo kế toán hàng tháng với ...
Tin đã lưu